Husägare tar regnvatten till hjälp

regnvatten, återvinning regnvatten, husägare regnvatten

En genomsnittlig familj förbrukar ca 15.000 liter vatten per månad. Vattnet kommer ur kranen och är som regel rent dricksvatten: synd och skam att spola ned i toaletten eller bevattna trädgården med. Med hjälp av regnvatten kan 50% av det egna grundvattnet sparas. Hela 30% går åt bara till att spola i toaletten. Av detta skäl väljer allt fler husägare att ta hjälp av regnvattnet. Våra moderna anläggningar producerar filtrerat regnvatten för alla ändamål och håller dricksvattenkvalitet.


Regnvatten för alla

Regnvattnet är lokalt fördelat, det är gratis och står överallt till förfogande. Det lämpar sig perfekt för tvättmaskinen, för toaletten eller för rengöring. Genom att använda regnvatten kan förbrukningen av kommunalt ledningsvatten halveras i ett hushåll.

tvätta med regnvatten, diska med regnvatten, städa med regnvatten

Bra vatten till djuren

ren vatten för djur, återvinning regnvatten för djur, dricksvatten för djur, regnvatten för hästar

Djur behöver bra vatten. Det behövs till utfordring, djurskötsel och rengöring av stall och maskiner. För djuruppfödning utgör regnvatten ett klokt alternativ till andra vattenresurser. Via de anslutna takytorna står det till förfogande i stor mängd. Det är mycket mjukt och bildar inga avlagringar i ledningarna. På så vis undviks också att kalkavlagringar täpper till munstycken eller spridare; det behövs inga avkalkningsåtgärder. Dessutom är regnvatten fritt från kemiska och hormonella rester från otillräckligt renat avloppsvatten eller gödningsmedel. Sådana rester påvisas i allt högre utsträckning i grundvattnet.


Så fungerar vår regnvattenanläggning

Hjärtat i anläggningen utgörs av regnvattenverket. Det övervakar cisternernas vattennivå och beroende på behovet pumpas vattnet dit där det behövs: till trädgården, till tappställen för rengöring av hus eller ekonomibyggnader, till tvättmaskinerna och framför allt till toaletterna. På så vis hjälper regnvatten till att spara 180 liter per dag i genomsnitt.

regnvatten tank, tank för regnvatten

Hemligheten med det alltid lika rena regnvattenfiltret:

regnvatten tank, tank för regnvatten

Masken i vårt filter för regnvatten har en vertikalt inriktad struktur. Löv, mossa eller andra fasta material spolas helt enkelt förbi. Ingen smuts ansamlas som kan täppa till filtret. Inte ens om en tennisboll skulle ha spolats ned från taket kan det orsaka att stupröret täpps till. Detta utgör en avgörande fördel jämfört med filter med horisontella filterytor där fasta beståndsdelar från olika byggmaterial ansamlas. De blir därför snabbt nedsmutsade och måste rengöras ofta. Vårt regnvattenfilter finns i utförande för stuprör, för inbyggnad i mark, i regntunna eller som fristående. Vår princip med rening i fyra steg gör det möjligt att lagra regnvatten. Därigenom minskas beroendet av vattenproducenten och även under torrtider står rent vatten till förfogande. För att göra det filtrerade regnvattnet till dricksvatten kan vi erbjuda en egenutvecklad reningsmodul som kan anslutas till anläggningen.