Har du problem med ditt avlopp?
Har kommunen krävt att du måste uppgradera det?

Vi har lösningen !!!!

 • Som första firma i Sverige kan vi bygga om din 2- eller 3-kammarbrunn till ett minireningsverk
 • Även för högsta skyddsnivå. Dessutom har vi en särskilt utvecklad fosforfälla med elektrolys, unik för Sverige och givetvis CE-märkt och patenterad.
 • Minimikrav måste din brunn ha minst 130 cm i diameter och vara minst 2 meter djup.
 • Ju större brunnen är, desto bättre och brunnen får inte ha några sprickor eller andra skador.
 • Eftersom redan befintliga installationer används fordras inga grävarbeten
 • Ingen tank eller dylikt måste installeras.
 • Och bästa av allt: anläggningen är helt biologisk
 • Puroo är helt CE-certifierad och uppfyller svenska krav
 • Välj det som fungerar och spara pengar, investera i tysk kvalitet
 • Givetvis kan vi även erbjuda kompletta tankanläggningar för hushåll upp till 50 personer eller mer
 • I vårt program har vi även anläggningar speciellt avsedda för hotell eller campingar eller samfällighetsföreningar

INGA DOLDA KOSTNADER
PRISVÄRT OCH BRA FÖR MILJÖN
VI HJÄLPER TILL MED KOMMUNANSÖKNINGAR

PUROO® är det ENKLA, MILJÖVÄNLIG, SÄKRA OCH EKONOMISKA MINIRENINGSVERKET FÖR EN- ELLER FLERFAMILJSBOSTÄDER (1-50 PERSONER).

PUROO® ÄR ENKEL
PUROO® ÄR EKONOMISK
PUROO® ÄR REN
PUROO® ÄR SÄKERT
PUROO® minireningsverk CE certifierad EN 12566-3


PUROO® BIOLOGISKT MINIRENINGSVERK FÖR
EN- ELLER FLERFAMILJSBOSTÄDER (1-50 PERSONER)

 • Klarar kommunernas krav på högsta skyddsnivå
 • Inga kemikalier
 • Minimalt underhåll
 • Inga serviceavtal
 • Låga driftskostnader: Bara ca 30 kWh/pers/år
 • Ingen efterföljande markbädd behövs
 • Enkelt handhavande
 • Inget flockningsmedel
 • Semesterautomatik
 • Inga rörliga delar i tanken
 • PUROO® vann GreenTec Awards 2014

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
trekammarbrunn, utan kemi, fosforfällan

Uppgradera din gamla anläggning!

 • Flexibla applikationsalternativ: ombyggnad t.ex. av befintlig två-eller trekammarbrunn till ett komplett minireningsverk
 • Inga investeringar i en ny tankanläggning
 • Mycket hög rengöringsprestanda
 • Kräver inga kemiska lösningsmedel, ingen polonitbrunn
 • Låga underhållskostnader
 • Lätt att använda, lätt att sköta
 • Serviceavtal möjligt, men inget krav

Revolutionerande reningsteknik: Fosforfällning med hjälp av elektrolys

 • Ingen polonitbrunn
 • Inget flockningsmedel
 • Hel biologisk
 • Särskilt utvecklad fosforfälla med elektrolys
 • Unik för Sverige
 • Högsta skyddsnivå
vattenrening utan kemi, utan polonite, vattenrening utan flockningsmedel