Purion
Färskvattenstation

Filtreranläggning för desinfektion av vatten

 • Producerar dricksvatten där ledningsförsörjning saknas
 • Oberoende av kommunal vattenförsörjning
 • för sommarstugor, kolonilotter, öboende
 • robust teknik, made in Germany
 • Purion färskvattenstation producerar drickbart vatten från rent, förfiltrerat råvatten. Som råvatten ägnar sig regnvatten eller sjövatten bäst. I regn- eller sjövatten är det lätt att överblicka de belastningar som ska filtreras bort.
 • Vattnet genomgår flera reningssteg. Inledningsvis renas det från mekaniska föroreningar genom ett filter av kvartssand.
 • Sedan löper vattnet genom lager av aktivt kol för att avlägsna biologiska och kemiska beståndsdelar. Slutligen når vattnet bestrålningsenheten för ultraviolett ljus (UV), där eventuellt kvarvarande mikrober avdödas effektivt.
 • Desinfektionsenheten för ultraviolett ljus styr sig själv med hjälp av integrerade sensorer.

Den integrerade övervakningen av UV-enheten säkerställer att funktionen hela tiden uppfyller de krav som ställs på dricksvatten.
Skulle UV-enhetens reningseffekt underskridas stängs hela systemet ned automatiskt. Det gäller även om UV-lampan skulle sluta fungera. Pumpens funktion styrs helt automatiskt. Till/Från-automatiken registrerar när en kran i huset öppnas och anpassar pumpens till- och frånslag därefter.
I Standby-läge är effektförbrukningen så låg som 0,2 W.

Filterkärlets styrenhet med ett handgrepp möjliggör enkelt återspolning av filtermedierna.

Filterkärlet är fyllt med kvartssand och aktivt kol

Pumpstyrning Zeta 02 med manometer och tryckreduktion

Består av:

 • Bärram
 • Filterkärl med kvartssand och fyllning med aktivt kol
 • 3-stegs centrifugalpump med styrautomatik Zeta 02
 • 48 Watt UV-strålare i reaktor av rostfritt stål
 • Styrboxar med driftlägesvisning

Material: UV – reaktor: Rostfritt stål Pump: Rostfritt stål / Mässing Filterkessel: PE Stativ: Aluminium

Tekniska specifikationer
Maximalt flöde 3000 l per timme
Utloppstryck:  1,5 - 2,0 bar
Filterkärl: max 3,0 bar
UV-enhet: 48 watt
Lamplivslängd: 10 000 timmer
Normalsugande 3-stegs centrifugalpumpar
Strömförsörjning genom jordad nätkontakt 230 Volt
Effektförbrukning 220 Volt 2,8 amper