Har du problem med ditt avlopp?
Har kommunen krävt att du måste uppgradera det?

Vi har lösningen !!!!

 • Som första firma i Sverige kan vi bygga om din 2- eller 3-kammarbrunn till ett minireningsverk
 • Även för högsta skyddsnivå. Dessutom har vi en särskilt utvecklad fosforfälla med elektrolys, unik för Sverige och givetvis CE-märkt och patenterad.
 • Minimikrav måste din brunn ha minst 130 cm i diameter och vara minst 2 meter djup.
 • Ju större brunnen är, desto bättre och brunnen får inte ha några sprickor eller andra skador.
 • Eftersom redan befintliga installationer används fordras inga grävarbeten
 • Ingen tank eller dylikt måste installeras.
 • Och bästa av allt: anläggningen är helt biologisk
 • Våra reningsverk är helt CE-certifierad och uppfyller svenska krav
 • Välj det som fungerar och spara pengar, investera i tysk kvalitet
 • Givetvis kan vi även erbjuda kompletta tankanläggningar för hushåll upp till 50 personer eller mer
 • I vårt program har vi även anläggningar speciellt avsedda för hotell eller campingar eller samfällighetsföreningar

INGA DOLDA KOSTNADER
PRISVÄRT OCH BRA FÖR MILJÖN
VI HJÄLPER TILL MED KOMMUNANSÖKNINGAR

Våra reningsverk är det ENKLA, MILJÖVÄNLIG, SÄKRA OCH EKONOMISKA MINIRENINGSVERKET FÖR EN- ELLER FLERFAMILJSBOSTÄDER (1-50 PERSONER).

Våra reningsverk ÄR ENKEL
Våra reningsverk ÄR EKONOMISK
Våra reningsverk ÄR REN
Våra reningsverk ÄR SÄKERT
Våra reningsverk minireningsverk CE certifierad EN 12566-3


BIOLOGISKT MINIRENINGSVERK FÖR
EN- ELLER FLERFAMILJSBOSTÄDER (1-50 PERSONER)

 • Klarar kommunernas krav på högsta skyddsnivå
 • Inga kemikalier
 • Minimalt underhåll
 • Inga serviceavtal
 • Låga driftskostnader: Bara ca 30 kWh/pers/år
 • Ingen efterföljande markbädd behövs
 • Enkelt handhavande
 • Inget flockningsmedel
 • Semesterautomatik
 • Inga rörliga delar i tanken

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
trekammarbrunn, utan kemi, fosforfällan

Uppgradera din gamla anläggning!

 • Flexibla applikationsalternativ: ombyggnad t.ex. av befintlig två-eller trekammarbrunn till ett komplett minireningsverk
 • Inga investeringar i en ny tankanläggning
 • Mycket hög rengöringsprestanda
 • Kräver inga kemiska lösningsmedel, ingen polonitbrunn
 • Låga underhållskostnader
 • Lätt att använda, lätt att sköta
 • Serviceavtal möjligt, men inget krav

Hur fungerar det egentligen med den här ombyggnad av en befintlig brunn?
Kolla filmen där vår tekniker Per-Ola berättar om saken. Stort TACK Per-Ola Olsson, som är skådespelare, regissör och filmtekniker i ett!


Revolutionerande reningsteknik: Fosforfällning med hjälp av elektrolys

 • Ingen polonitbrunn
 • Inget flockningsmedel
 • Hel biologisk
 • Särskilt utvecklad fosforfälla med elektrolys
 • Unik för Sverige
 • Högsta skyddsnivå